โปรแกรมประมาณผล

 
    โปรแกรมประมวลผลคำที่มีใช้ในประเทศไทยในยุคแรกๆนั้นส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมของต่างประเทศ     เช่น   โปรแกรม  WORDSTAR   ของบริษัทไมโครโปร   จำกัด   ซึ่งสามารถพิมพ์ข้อความได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น    จึงทำให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากผู้ใช้ชาวไทยมากนัก    ต่อมาในปี   พ.ศ  2529   นายแพทย์ชุษณะ    มะกรสาร   ได้พัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำที่ชื่อว่า   ราชวิถี   (Rachavitee  Word  PC  Version 1.0)  ซึ่งโปรแกรมนี้เขียนขึ้นด้วยภาษา   Assembly   ทั้งหมด   การใช้งานโปรแกรมจะมีลักษณะเหมือนกับโปรแกรม WORDSTAR   แต่สามารถพิมพ์ข้อความภาษาไทยได้หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นรุ่น 1.1,1.2  และ  2.0  จึงทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานอย่างสูงสุดในเวลาต่อมา

         ต่อมาในปี   พ.ศ. 2532     สถาบันบริการคอมพิวเตอร์      และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์         คณะวิศวกรรมศาสตร์    จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ได้ร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำภาษาไทยและอังกฤษ    โดยออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน      และมีความสามารถในการทำงานเช่นเดียวกับโปรแกรมประมวลผลคำอื่นๆ      โดยตั้งชื่อว่า      ซียูไรต์เตอร์     (CU Writer)     และประกาศให้ใช้เป็นโปรแกรมสาธารณะ    (public Domain)    แรกที่ออกมา   จะเป็นรุ่น   1.1   และได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่น    1.2,1.3,1.41,1.51,1.52 และ  1.6 โดยทุกรุ่นจะทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติ    ms-dos   ซึ่งเป็นระบบปฎิบัติการแบบเทกซ์โหมด   (Text Mode)    โปรแกรมซียูไรต์เตอร์นี้จะมีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม   WORDSTAR   โดยจะมีเมนูคำสั่งต่างๆที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้คำสั่งได้ด้วยการเลื่อนแถบสว่าง     (โดยใช้ปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์)ไปยังคำสั่งที่ต้องการใช้ซึ่งเป็นภาษาไทย    และกดปุ่ม   <Enter>  ทุกคำสั่งสามารถมองเห็นได้บนหน้าจอโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความจำเป็นในการจดจำคำสั่งใช้งานต่างๆ

      
         การประมวลผลคำในปัจจุบันจะใช้ชุดซอฟต์แวร์     (software suites)     ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป    (package)    ชุดซอฟต์แวร์นี้บางทีเรียกว่า     โปรแกรมชุดสำนักงาน    (office programs)    โดยบริษัทไมโครซอฟต์คอร์เปอเรชัน    จำกัด    (Microsoft office)     ออกสู่ตลาดครั้งแรกมีชื่อว่า     ไมโครซอฟต์ออฟฟิศรุ่น    4.3    ซึ่งประกอบด้วย    เวิร์ด   (word) เป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ     (word processing software)    เอกซ์เซล   (Excel)    เป็นซอฟต์แวร์ตารางทำการ    แอ็กเซส    (access)    เป็นซอฟต์แวร์ด้านฐานข้อมูล    (Database software)     พาวเวอร์พอยต์    (PowerPoint)    เป็นซอฟต์แวร์นำเสนอภาพกราฟิก    (presentation software)      โดยโปรแกรมเวิร์ดในชุดนี้จะเป็นรุ่น 6.0 หรือที่เรียกว่า ไมโครซอฟต์เวิร์ด 6.0       ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด    2.0   ออกสู่ตลาดมาก่อนโดยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดรุ่น   2.0   และ   6.0 นี้   เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์    3.1    ต่อมาบริษัทไมโครซอฟต์ได้ทำการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด      โดยทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ     แล้วพัฒนาเป็นโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด   7.0   หรือไมโครซอฟต์เวิร์ด    95     ซึ่งเป็นโปรแกรมในชุดของโปรแกรมสำนักงานที่มีชื่อว่า ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ    95   หลังจากนั้นบริษัทไมโครซอฟต์ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมชุสำนักงานมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง    โดยผลิตโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ   97 โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ   2000    และโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ   เอกซ์   พี ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ   2003    ซึ่งในแต่ละชุดก็จะมีโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด   97 ไมโครซอฟต์เวิร์ด    2000   และไมโครซอฟต์เวิร์ด    2002   ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ    2003 เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ    ตามลำดับ
      
         ชุดซอฟต์แวร์    (software suites)   ต่างๆ    ที่ได้กล่าวมาข้างต้นส่วนมากจะเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์    (Windows)     ของบริษัทไมโครซอฟต์และเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์     (License)     หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ    ตลอดจนผู้ใช้งานตามบ้าน     (home uses)       จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อชุดซอฟต์แวร์ดังกล่าวก่อนนำมาใช้งาน    ซึ่งราคาของชุดซอฟตืแวร์ดังกล่าวมักจะมีราคาแพง      จึงทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์    โดยนำชุดซอฟต์แวร์ดังกล่าวมาใช้งานโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมเป็นจำนวนที่สูงมาก    ดังนั้น    ก่อนการพิจรณาหรือตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมใดๆ      ในการทำงาน     เราจะต้องทราบขอบเขต       ของงานต่างๆ     ที่ต้องการจะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการทำงาน      เพื่อจะได้เลือกซื้อหรือจัดหาโปรแกรมให้เหมาะสมกับงาน      และประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อโปรแกรมได้มากที่สุด
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s