การทำงานกับแผนภูมิ

ศึกษาเกี่ยวกับแผนภูมิ

แผนภูมิใช้ในการแสดงชุดของข้อมูลตัวเลขในรูปแบบกราฟิกเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมาก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างชุดของข้อมูลต่างๆ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิใน Excel คุณสามารถเริ่มได้โดยการป้อนข้อมูลตัวเลขสำหรับแผนภูมิลงใน แผ่นงาน จากนั้นคุณสามารถลงจุดข้อมูลลงในแผนภูมิโดยการเลือกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้จากแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ


ข้อมูลแผ่นงานและแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 1 ข้อมูลแผ่นงาน
คำบรรยายภาพ 2 แผนภูมิที่สร้างจากข้อมูลแผ่นงาน

Excel สนับสนุนแผนภูมิหลายชนิดเพื่อช่วยให้คุณแสดงข้อมูลในวิธีต่างๆ ที่สื่อความหมายต่อผู้ชมของคุณ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนภูมิที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกจากชนิดแผนภูมิที่หลากหลาย (เช่น แผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิวงกลม) และชนิดย่อยของแผนภูมินั้น (เช่น แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือแผนภูมิวงกลมสามมิติ) นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิผสมได้โดยใช้แผนภูมิมากกว่าหนึ่งชนิดในแผนภูมิของคุณ


แผนภูมิผสม

ตัวอย่างของแผนภูมิผสมที่ใช้ชนิดแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิเส้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถเลือกใน Excel ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มี

เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนภูมิ

แผนภูมิมีองค์ประกอบมากมาย องค์ประกอบเหล่านี้บางอย่างจะแสดงขึ้นตามค่าเริ่มต้น บางอย่างสามารถเพิ่มเข้าไปได้ตามต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงองค์ประกอบแผนภูมิได้โดยการย้ายองค์ประกอบไปที่ตำแหน่งอื่นในแผนภูมิ ปรับขนาด หรือโดยการเปลี่ยนรูปแบบ และคุณสามารถเอาองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณไม่ต้องการแสดงออกได้

แผนภูมิและองค์ประกอบของแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 1 พื้นที่แผนภูมิของแผนภูมิ
คำบรรยายภาพ 2 พื้นที่การลงจุดของแผนภูมิ
คำบรรยายภาพ 3 จุดข้อมูลของชุดข้อมูลที่ลงจุดในแผนภูมิ
คำบรรยายภาพ 4 แกนแนวนอน (ประเภท) และแนวตั้ง (ค่า) ซึ่งมีการลงจุดข้อมูลในแผนภูมิ
คำบรรยายภาพ 5  คำอธิบายแผนภูมิ
คำบรรยายภาพ 6 ชื่อของแผนภูมิและแกนที่คุณสามารถใช้ในแผนภูมิ
คำบรรยายภาพ 7 ป้ายชื่อข้อมูลที่คุณสามารถใช้ระบุรายละเอียดของจุดข้อมูลในชุดข้อมูล

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนแผนภูมิพื้นฐานให้ตรงกับความต้องการของคุณ

หลังจากคุณได้สร้างแผนภูมิแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบใดๆ ของแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนวิธีการแสดงแกน เพิ่มชื่อแผนภูมิ ย้ายหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ หรือแสดงองค์ประกอบเพิ่มเติมของแผนภูมิ

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแผนภูมิ คุณสามารถเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนการแสดงแกนของแผนภูมิ    คุณสามารถระบุมาตราส่วนของแกนและปรับช่วงระหว่างค่าหรือประเภทที่แสดงได้ เมื่อต้องการให้แผนภูมิของคุณอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่ม เครื่องหมายขีด ลงในแกน และระบุช่วงที่เครื่องหมายขีดปรากฏได้ด้วย
 • เพิ่มชื่อและป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ    เมื่อต้องการอธิบายข้อมูลที่ปรากฏในแผนภูมิให้ชัดเจนขึ้น คุณสามารถเพิ่มชื่อแผนภูมิ ชื่อแกน และป้ายชื่อข้อมูลได้
 • เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิหรือตารางข้อมูล     คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิได้ ในบางแผนภูมิ คุณยังสามารถแสดงตารางข้อมูลที่แสดง คีย์คำอธิบายแผนภูมิ รวมทั้งค่าต่างๆ ที่แสดงในแผนภูมิได้
 • นำตัวเลือกแบบพิเศษไปใช้กับแผนภูมิแต่ละชนิด    เส้นพิเศษ (เช่น เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุดและเส้นแนวโน้ม แถบ (เช่น แถบขึ้น-ลงและแถบค่าคลาดเคลื่อน) ตัวทำเครื่องหมายข้อมูล และตัวเลือกอื่นๆ จะมีให้ใช้กับชนิดแผนภูมิแบบต่างๆ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การนำเค้าโครงแผนภูมิและลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้เพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ

แทนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิ หรือจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยตนเอง คุณสามารถนำเค้าโครงแผนภูมิและลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้กับแผนภูมิของคุณได้อย่างรวดเร็ว Excel มีเค้าโครงและลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่เป็นประโยชน์มากมาย แต่คุณสามารถปรับเค้าโครงหรือลักษณะอย่างละเอียดได้อีกถ้าจำเป็น ด้วยการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงและจัดรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละอย่างด้วยตนเอง เช่น พื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด ชุดข้อมูลของแผนภูมิ หรือคำอธิบายแผนภูมิ

เมื่อคุณนำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ชุดองค์ประกอบแผนภูมิบางชุด (เช่น ชื่อเรื่อง คำอธิบายแผนภูมิ ตารางข้อมูล หรือป้ายชื่อข้อมูล) จะถูกแสดงโดยใช้การจัดเรียงเฉพาะแบบในแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่หลากหลายที่มีให้ในแผนภูมิแต่ละชนิด

เมื่อคุณนำลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ แผนภูมิจะถูกจัดรูปแบบตามชุดรูปแบบเอกสารที่คุณได้นำไปใช้ เพื่อให้แผนภูมิของคุณตรงกับสีของชุดรูปแบบ (ชุดสี) แบบอักษรของชุดรูปแบบ (ชุดของหัวข้อและแบบอักษรของเนื้อความ) และลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ (ชุดของเส้นและการเติมลักษณะพิเศษ) ของหน่วยงานหรือของคุณเอง

คุณไม่สามารถสร้างเค้าโครงหรือลักษณะแผนภูมิที่เป็นของคุณเอง แต่คุณสามารถสร้างแม่แบบแผนภูมิซึ่งมีเค้าโครงแผนภูมิและการจัดรูปแบบที่คุณต้องการได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มการจัดรูปแบบที่สะดุดตาให้กับแผนภูมิ

นอกเหนือจากการนำลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้แล้ว คุณยังสามารถนำการจัดรูปแบบมาใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิแต่ละแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย เช่น ตัวทำเครื่องหมายข้อมูล พื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด และตัวเลขและข้อความในชื่อและป้ายชื่อเพื่อให้แผนภูมิของคุณมีเอกลักษณ์สะดุดตา คุณสามารถนำลักษณะรูปร่างและลักษณะอักษรศิลป์บางลักษณะมาใช้ได้ และคุณยังสามารถจัดรูปแบบรูปร่างและข้อความขององค์ประกอบแผนภูมิได้ด้วยตนเองได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบ คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งวิธี

 • เติมสีองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี พื้นผิว รูปภาพ และสีเติมไล่ระดับเพื่อช่วยดึงความสนใจไปยังบางองค์ประกอบในแผนภูมิได้
 • เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี ลักษณะเส้น และน้ำหนักเส้นเพื่อเน้นองค์ประกอบแผนภูมิได้
 • เพิ่มลักษณะพิเศษให้กับองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถนำลักษณะพิเศษ เช่น การแรเงา การสะท้อน การเรืองแสง ขอบนุ่ม ยกนูน และการหมุนสามมิติ ไปใช้กับรูปร่างองค์ประกอบแผนภูมิได้ ซึ่งจะทำให้แผนภูมิดูสมบูรณ์ขึ้น
 • จัดรูปแบบข้อความและตัวเลข    คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความและตัวเลขในชื่อ ป้ายชื่อ และกล่องข้อความบนแผนภูมิ เหมือนกับที่คุณทำกับข้อความและตัวเลขบนแผ่นงาน เมื่อต้องการทำให้ข้อความและตัวเลขโดดเด่นขึ้นมา คุณสามารถใช้ได้แม้กระทั่งลักษณะอักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

นำแผนภูมิกลับมาใช้ใหม่โดยการสร้างแม่แบบแผนภูมิ

ถ้าคุณต้องการนำแผนภูมิที่คุณกำหนดเองให้ตรงตามความต้องการของคุณมาใช้ใหม่ คุณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นแม่แบบแผนภูมิ (*.crtx) ลงในโฟลเดอร์แม่แบบแผนภูมิ จากนั้นเมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถนำแม่แบบแผนภูมิไปใช้เหมือนกับที่คุณนำชนิดแผนภูมิที่มีอยู่แล้วภายในอื่นๆ ไปใช้ ในความเป็นจริง แม่แบบแผนภูมิคือชนิดแผนภูมิแบบกำหนดเอง  คุณจึงสามารถใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิที่มีอยู่ได้ ถ้าคุณใช้แม่แบบแผนภูมิอันหนึ่งอันใดบ่อยๆ คุณสามารถบันทึกแม่แบบแผนภูมินั้นให้เป็นชนิดแผนภูมิเริ่มต้นได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผนภูมิพื้นฐาน

สำหรับแผนภูมิส่วนใหญ่ เช่นแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิแท่ง คุณสามารถลงจุดข้อมูลที่คุณจัดเรียงในแถวหรือคอลัมน์บน แผ่นงาน ลงในแผนภูมิได้ อย่างไรก็ตาม แผนภูมิบางชนิด (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิฟอง) ต้องการการจัดเรียงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนแผ่นงาน ให้จัดเรียงข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ

ข้อมูลสามารถจัดเรียงได้ในรูปของแถวหรือคอลัมน์  ทั้งนี้ Excel จะกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการลงจุดข้อมูลลงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ แผนภูมิบางชนิด (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิฟอง) ต้องการการจัดเรียงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

แสดงวิธีการจัดเรียงข้อมูลบนแผ่นงาน

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะใช้สำหรับแผนภูมิ

เคล็ดลับ    ถ้าคุณเลือกเพียงหนึ่งเซลล์ Excel จะลงจุดเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อมูลที่อยู่ติดกับเซลล์นั้นลงในแผนภูมิให้โดยอัตโนมัติ ถ้าเซลล์ที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิไม่อยู่ในช่วงที่ต่อเนื่องกัน คุณสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงที่ไม่ได้อยู่ติดกันได้ตราบใดที่ส่วนที่เลือกมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม คุณยังสามารถซ่อนแถวหรือคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการลงจุดในแผนภูมิได้อีกด้วย

แสดงวิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิกชนิดแผนภูมิ แล้วคลิกชนิดย่อยแผนภูมิ ที่คุณต้องการใช้
  • เมื่อต้องการดูชนิดแผนภูมิทั้งหมดที่มีอยู่ ให้คลิก รูปปุ่ม เพื่อเปิดใช้กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ แล้วคลิกลูกศรต่างๆ เพื่อเลื่อนดูชนิดแผนภูมิ

รูป Ribbon ของ Excel

เคล็ดลับ    คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงชื่อชนิดแผนภูมิเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชนิดแผนภูมิหรือชนิดย่อยของแผนภูมิใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มี

 1. โดยค่าเริ่มต้นแล้ว แผนภูมิจะถูกวางบนแผ่นงานเป็น แผนภูมิฝังตัว ถ้าคุณต้องการวางแผนภูมิใน แผ่นงานแผนภูมิ แยกต่างหาก คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของแผนภูมินั้นได้ โดยทำดังต่อไปนี้
 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิฝังตัวเพื่อเรียกใช้แผนภูมินั้น

การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก ย้ายแผนภูมิ

รูป Ribbon

 1. ภายใต้ เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการวางแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการแสดงแผนภูมิในแผ่นงานแผนภูมิ ให้คลิก แผ่นงานใหม่

เคล็ดลับ    ถ้าคุณต้องการแทนที่ชื่อที่แนะนำสำหรับแผนภูมิ คุณสามารถพิมพ์ชื่อใหม่ลงในช่อง แผ่นงานใหม่ ได้

 • เมื่อต้องการแสดงแผนภูมิเป็นแผนภูมิฝังตัวในแผ่นงาน ให้คลิก เป็นวัตถุใน แล้วคลิกแผ่นงานในกล่อง เป็นวัตถุใน
 1. Excel จะกำหนดชื่อให้กับแผนภูมิโดยอัตโนมัติ เช่น แผนภูมิ1 ถ้าแผนภูมินี้เป็นแผนภูมิแรกที่คุณสร้างในแผ่นงาน เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของแผนภูมิ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
 1. คลิกแผนภูมิ
 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิกกล่องข้อความ ชื่อแผนภูมิ

เคล็ดลับ    หากจำเป็น คลิกไอคอน คุณสมบัติ ในกลุ่ม คุณสมบัติ เพื่อขยายกลุ่ม

 1. พิมพ์ชื่อใหม่
 2. กด ENTER

หมายเหตุ    

 • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิที่สร้างจากชนิดแผนภูมิเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ จากนั้น กด ALT+F1 หรือ F11 เมื่อคุณกด ALT+F1 แผนภูมิจะแสดงในรูปของแผนภูมิฝังตัว หรือเมื่อคุณกด F11 แผนภูมิจะแสดงในแผ่นงานแผนภูมิอีกแผ่นหนึ่ง
 • ถ้าคุณไม่ต้องการแผนภูมิอีกต่อไป คุณสามารถลบแผนภูมินั้นได้ โดยคลิกที่แผนภูมิเพื่อทำการเลือก แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนเค้าโครงหรือลักษณะของแผนภูมิ

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะหน้าตาของแผนภูมิได้ทันที แทนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิหรือจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยตนเอง คุณสามารถนำเค้าโครงและลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้กับแผนภูมิของคุณได้อย่างรวดเร็ว Excel ได้จัดเตรียมเค้าโครงและลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (หรือเค้าโครงด่วนและลักษณะด่วน) ที่มีประโยชน์ไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ แต่คุณก็ยังสามารถกำหนดเค้าโครงหรือลักษณะเองได้ตามต้องการโดยการเปลี่ยนเค้าโครงและรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละองค์ประกอบด้วยตนเอง

นำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบโดยใช้เค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิกเค้าโครงแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

รูป Ribbon

หมายเหตุ    เมื่อขนาดหน้าต่าง Excel ถูกลดลง เค้าโครงแผนภูมิจะมีพร้อมให้ใช้งานในแกลเลอรี เค้าโครงด่วน ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูเค้าโครงที่มีพร้อมให้ใช้งานทั้งหมด ให้คลิก เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

นำลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ โดยใช้ลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะแผนภูมิ ให้คลิกลักษณะแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

รูป Ribbon

หมายเหตุ    เมื่อขนาดหน้าต่าง Excel ถูกลดลง ลักษณะแผนภูมิจะมีพร้อมให้ใช้งานในแกลเลอรี ลักษณะด่วนของแผนภูมิ ในกลุ่มลักษณะแผนภูมิ

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด ให้คลิก เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนเค้าโครง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ
  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิเพื่อแสดง เครื่องมือแผนภูมิ
  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

รูป Ribbon

 1. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ แกน หรือ พื้นหลัง ให้คลิกปุ่มองค์ประกอบแผนภูมิที่สอดคล้องกับองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณเลือกไว้ แล้วคลิกตัวเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

รูป Ribbon

รูป Ribbon

รูป Ribbon

หมายเหตุ    ตัวเลือกเค้าโครงที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกทั้งแผนภูมิ ป้ายชื่อข้อมูล จะถูกนำไปใช้กับ ชุดข้อมูล ทั้งหมด ถ้าคุณเลือกจุดข้อมูลเดียว ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกนำไปใช้กับชุดข้อมูลหรือจุดข้อมูลที่เลือกเท่านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิด้วยตนเอง

 1. คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนลักษณะ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ
  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิเพื่อแสดง เครื่องมือแผนภูมิ
  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

รูป Ribbon

 1. บนแท็บ รูปแบบ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้
 • เมื่อต้องการจัดรูปแบบองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกใดๆ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ
 • เมื่อต้องการจัดรูปแบบรูปร่างขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ หรือคลิก เติมสีรูปร่าง เส้นกรอบรูปร่าง หรือ ลักษณะพิเศษรูปร่าง แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ
 • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกโดยใช้อักษรศิลป์ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิกลักษณะ คุณยังสามารถคลิก สีเติมข้อความ เส้นกรอบข้อความ หรือ ลักษณะพิเศษข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการได้

หมายเหตุ    หลังจากที่คุณนำลักษณะอักษรศิลป์ไปใช้ คุณจะไม่สามารถเอารูปแบบอักษรศิลป์ออกได้ ถ้าคุณไม่ต้องการลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณนำไปใช้ คุณสามารถเลือกลักษณะอักษรศิลป์อื่นได้ หรือคุณสามารถคลิก เลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน เพื่อกลับไปสู่รูปแบบข้อความก่อนหน้านี้ได้

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบธรรมดาเพื่อจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ คุณสามารถคลิกขวาหรือเลือกข้อความแล้วคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon ได้อีกด้วย (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม แบบอักษร)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มหรือเอาชื่อหรือป้ายชื่อข้อมูลออก

เมื่อต้องการให้แผนภูมิเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่ม ชื่อ เช่น ชื่อแผนภูมิและชื่อแกน ตามปกติจะมีชื่อแกนสำหรับทุก แกน ที่สามารถแสดงได้ในแผนภูมิ รวมทั้งแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิสามมิติ แผนภูมิบางชนิด (เช่น แผนภูมิเรดาร์) มีแกนแต่ไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้ ชนิดแผนภูมิที่ไม่มีแกน (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท) ก็ไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้เช่นกัน

คุณยังสามารถเชื่อมโยงชื่อแผนภูมิและชื่อแกนกับข้อความที่สอดคล้องกันในเซลล์ แผ่นงาน ได้ด้วยการสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์เหล่านั้น ชื่อที่เชื่อมโยงจะถูกปรับปรุงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อความที่สอดคล้องกันบนแผ่นงาน

เมื่อต้องการระบุ ชุดข้อมูล ในแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่ม ป้ายชื่อข้อมูล ลงใน จุดข้อมูล ของแผนภูมิได้ ตามค่าเริ่มต้น ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังค่าบนแผ่นงาน และป้ายชื่อเหล่านี้จะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนค่าเหล่านี้

เพิ่มชื่อแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อ

การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ เค้าโครง และ รูปแบบ

 1. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแผนภูมิ

รูป Ribbon

 1. คลิก ชื่อวางซ้อนกึ่งกลาง หรือ เหนือแผนภูมิ
 2. ในกล่องข้อความ ชื่อแผนภูมิ ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการใส่ตัวแบ่งบรรทัด ให้คลิกเพื่อวางตัวชี้ไว้ที่ที่คุณต้องการจะแบ่งบรรทัด แล้วกด ENTER

 1. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความแล้วคลิกที่ตัวเลือกรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม แบบอักษร) ได้อีกด้วย เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแผนภูมิ จากนั้นเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มชื่อแกน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อแกน

การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ เค้าโครง และ รูปแบบ

 1. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแกน

รูป Ribbon

 1. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนนอนปฐมภูมิ (ประเภท) ให้คลิก ชื่อแกนนอนปฐมภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    ถ้าแผนภูมิมีแกนนอนทุติยภูมิ คุณยังสามารถคลิก ชื่อแกนนอนทุติยภูมิ ได้อีกด้วย

 • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนตั้งปฐมภูมิ (ค่า) ให้คลิก ชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    ถ้าแผนภูมิมีแกนตั้งทุติยภูมิ คุณยังสามารถคลิก ชื่อแกนตั้งทุติยภูมิ ได้อีกด้วย

 • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในแกนลึก (ชุดข้อมูล) ให้คลิก ชื่อแกนลึก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ    ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติจริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ

 1. ในกล่องข้อความ ชื่อแกน ที่ปรากฏในแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการใส่ตัวแบ่งบรรทัด ให้คลิกเพื่อวางตัวชี้ไว้ที่ที่คุณต้องการจะแบ่งบรรทัด แล้วกด ENTER

 1. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความแล้วคลิกที่ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบน Ribbon (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม แบบอักษร) ได้อีกด้วย เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อทั้งหมด คุณสามารถคลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแกน จากนั้นเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ    

 • ถ้าคุณสลับไปยังชนิดแผนภูมิชนิดอื่นที่ไม่สนับสนุนชื่อแกน (เช่น แผนภูมิวงกลม) ชื่อแกนจะไม่แสดงอีกต่อไป ชื่อจะแสดงอีกครั้งเมื่อคุณสลับกลับไปยังชนิดแผนภูมิที่สนับสนุนชื่อแกน
 • ชื่อแกนที่แสดงสำหรับแกนทุติยภูมิจะสูญหายไปเมื่อคุณสลับไปยังชนิดแผนภูมิที่ไม่แสดงแกนทุติยภูมิ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยงชื่อไปยังเซลล์ในแผ่นงาน

 1. บนแผนภูมิ ให้คลิกชื่อแผนภูมิหรือชื่อแกนที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังเซลล์ในแผ่นงาน
 2. บนแผ่นงาน ให้คลิกในแถบสูตร แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)
 3. เลือกเซลล์ในแผ่นงานที่มีข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิของคุณ

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ในแผ่นงานในแถบสูตรได้อีกด้วย โดยให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับ ชื่อแผ่นงาน ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น =Sheet1!F2

 1. กด ENTER

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เพิ่มป้ายชื่อข้อมูล

 1. ในแผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลให้กับจุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูลทั้งหมด ให้คลิก พื้นที่แผนภูมิ
  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลให้จุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูลหนึ่ง ให้คลิกที่ใดก็ได้ในชุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ
  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในจุดข้อมูลจุดเดียวในชุดข้อมูลหนึ่ง ให้คลิกชุดข้อมูลที่มีจุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ แล้วคลิกจุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ

การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ เค้าโครง และ รูปแบบ

 1. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ป้ายชื่อข้อมูล แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

รูป Ribbon

หมายเหตุ    ตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลที่มีจะต่างกัน ขึ้นกับชนิดแผนภูมิที่คุณใช้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เอาชื่อหรือป้ายชื่อข้อมูลออกจากแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ

การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ เค้าโครง และ รูปแบบ

 1. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเอาชื่อแผนภูมิออก ให้คลิก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิก ไม่มี
  • เมื่อต้องการเอาชื่อแกนออก ให้คลิก ชื่อแกน แล้วคลิก ชนิดของชื่อแกนที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นคลิก ไม่มี
  • เมื่อต้องการเอาป้ายชื่อข้อมูลออก ให้คลิก ป้ายชื่อข้อมูล แล้วคลิก ไม่มี

รูป Ribbon

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเอาชื่อหรือป้ายชื่อข้อมูลออกอย่างรวดเร็ว ให้คลิกที่ชื่อหรือป้ายชื่อนั้น แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 4: แสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คำอธิบายแผนภูมิจะปรากฏขึ้น แต่คุณสามารถซ่อนคำอธิบายแผนภูมิหรือเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิได้หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ เค้าโครง และ รูปแบบ

 1. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก คำอธิบายแผนภูมิ

รูป Ribbon

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิก ไม่มี

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเอาคำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิออกจากแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกคำอธิบายแผนภูมิ แล้วกด DELETE คุณยังสามารถคลิกขวาที่คำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิ แล้วคลิก ลบ ได้ด้วย

 • เมื่อต้องการแสดงคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

หมายเหตุ    เมื่อคุณคลิกตัวเลือกการแสดงตัวใดตัวหนึ่ง คำอธิบายแผนภูมิจะเคลื่อนย้ายและ พื้นที่การลงจุด จะปรับเพื่อเพิ่มเนื้อที่ให้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณย้ายและปรับขนาดคำอธิบายแผนภูมิโดยใช้เมาส์ พื้นที่การลงจุดจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

 • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกคำอธิบายแผนภูมิเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    โดยค่าเริ่มต้น คำอธิบายแผนภูมิจะไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ ถ้าคุณมีเนื้อที่จำกัด คุณอาจจะลดขนาดของแผนภูมิโดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคำอธิบายแผนภูมิโดยไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ

เคล็ดลับ    เมื่อแผนภูมิมีคำอธิบายแผนภูมิแสดงอยู่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิแต่ละรายการได้โดยการแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนแผ่นงาน สำหรับตัวเลือกการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนรายการคำอธิบายแผนภูมิโดยไม่มีผลกระทบกับข้อมูลแผ่นงาน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการคำอธิบายแผนภูมิในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ได้ (แท็บ ออกแบบ กลุ่ม ข้อมูล ปุ่มเลือกข้อมูล)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 5: แสดงหรือซ่อนแกนหรือเส้นตารางในแผนภูมิ

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ แกน ปฐมภูมิจะแสดงขึ้นสำหรับชนิดแผนภูมิส่วนใหญ่ ซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดการแสดงแกนได้ตามต้องการ เมื่อคุณเพิ่มแกน คุณสามารถระบุระดับของรายละเอียดที่คุณต้องการให้แกนแสดงได้ สำหรับแกนลึกจะแสดงขึ้นเมื่อคุณสร้างแผนภูมิสามมิติ

เมื่อค่าในแผนภูมิแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละ ชุดข้อมูล หรือเมื่อคุณมีข้อมูลหลายชนิดผสมผสานกัน (ตัวอย่างเช่น ราคาและปริมาณ) คุณก็สามารถลงจุดชุดข้อมูลหนึ่งชุดขึ้นไปบนแกนตั้งทุติยภูมิ (ค่า) ได้ มาตราส่วนของแกนตั้งทุติยภูมิจะแสดงค่าสำหรับชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลังจากคุณเพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิไปที่แผนภูมิ คุณยังสามารถเพิ่มแกนนอนทุติยภูมิ (ประเภท) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในแผนภูมิ xy (กระจาย) หรือแผนภูมิฟองได้

เมื่อต้องการทำให้แผนภูมิอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงหรือซ่อนเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งลากมาจากแกนนอนและแกนตั้งใดๆ ผ่านพื้นที่ลงจุดของแผนภูมิได้

แสดงหรือซ่อนแกนปฐมภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนแกน

การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ เค้าโครง และ รูปแบบ

 1. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการแสดงแกน ให้คลิก แกนนอนปฐมภูมิ แกนตั้งปฐมภูมิ หรือแกน ลึก (ในแผนภูมิสามมิติ) แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงแกนที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการซ่อนแกน ให้คลิก แกนนอนปฐมภูมิ แกนตั้งปฐมภูมิ หรือแกน ลึก (ในแผนภูมิสามมิติ) แล้วคลิก ไม่มี
  • เมื่อต้องการระบุตัวเลือกการแสดงแกนและมาตราส่วนโดยละเอียด ให้คลิก แกนนอนปฐมภูมิ แกนตั้งปฐมภูมิ หรือ แกนลึก (ในแผนภูมิสามมิติ) แล้วคลิก ตัวเลือกแกนนอนปฐมภูมิเพิ่มเติม ตัวเลือกแกนตั้งปฐมภูมิเพิ่มเติม หรือ ตัวเลือกแกนลึกเพิ่มเติม

รูป Ribbon

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนแกนทุติยภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดตามแกนตั้งทุติยภูมิ หรือให้ทำดังนี้เพื่อเลือกชุดข้อมูลจากรายการองค์ประกอบของแผนภูมิ
  1. คลิกแผนภูมิ

การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ เค้าโครง และ รูปแบบ

 1. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดตามแกนตั้งทุติยภูมิ

รูป Ribbon

 1. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ
 2. คลิก ตัวเลือกชุดข้อมูล ถ้าไม่ได้เลือกไว้ จากนั้น ภายใต้ ลงจุดชุดข้อมูลบน ให้คลิก แกนทุติยภูมิ แล้วคลิก ปิด
 3. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน

รูป Ribbon

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • เมื่อต้องการแสดงแกนตั้งทุติยภูมิ ให้คลิก แกนตั้งทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการแยกแยะแกนตั้งทุติยภูมิให้เห็นชัด คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิสำหรับชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลหนึ่งชุดให้เป็นแผนภูมิเส้น

 1. เมื่อต้องการแสดงแกนนอนทุติยภูมิ ให้คลิก แกนนอนทุติยภูมิ แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

หมายเหตุ    ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้งานเฉพาะหลังจากที่คุณแสดงแกนตั้งทุติยภูมิแล้วเท่านั้น

 1. เมื่อต้องการซ่อนแกนทุติยภูมิ ให้คลิก แกนตั้งทุติยภูมิ หรือ แกนนอนทุติยภูมิ แล้วคลิก ไม่มี

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถคลิกแกนทุติยภูมิที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE ได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนเส้นตารางในแผนภูมิ

การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ เค้าโครง และ รูปแบบ

 1. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก เส้นตาราง

รูป Ribbon

 1. โดยการทำดังต่อไปนี้
 • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นตารางแนวนอนลงในแผนภูมิ ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางหลักแนวนอน แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ถ้าแผนภูมิมีแกนนอนทุติยภูมิ คุณสามารถคลิก เส้นตารางรองแนวนอน ได้ด้วย
 • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นตารางแนวตั้งลงในแผนภูมิ ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางหลักแนวตั้ง แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ถ้าแผนภูมิมีแกนตั้งทุติยภูมิ คุณสามารถคลิก เส้นตารางรองแนวตั้ง ได้ด้วย
 • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติ ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางลึก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแผนภูมิที่เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติจริง เช่น แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ
 • เมื่อต้องการซ่อนเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติ ให้ชี้ไปที่ เส้นตารางหลักแนวนอน เส้นตารางหลักแนวตั้ง หรือ เส้นตารางลึก(บนแผนภูมิสามมิติ) แล้วคลิก ไม่มี ถ้าแผนภูมิมีแกนทุติยภูมิ คุณสามารถคลิก เส้นตารางรองแนวนอน หรือ เส้นตารางรองแนวตั้ง แล้วคลิก ไม่มี
 • เมื่อต้องการเอาเส้นตารางในแผนภูมิออกอย่างรวดเร็ว ให้เลือกเส้นตาราง แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 6: ย้ายหรือปรับขนาดแผนภูมิ

คุณสามารถย้ายแผนภูมิไปยังตำแหน่งใดๆ ก็ตามบน แผ่นงาน หรือไปยังแผ่นงานใหม่หรือแผ่นงานที่มีอยู่แล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของแผนภูมิเพื่อให้มีขนาดพอดีกับความต้องการได้

ย้ายแผนภูมิ

 • เมื่อต้องการย้ายแผนภูมิ ให้ลากแผนภูมิไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดแผนภูมิ

เมื่อต้องการปรับขนาดของแผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกที่แผนภูมิ แล้วลากที่จับการขยายขนาดเพื่อปรับให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการ
 • บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้ใส่ขนาดในกล่อง ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง

รูป Ribbon

เคล็ดลับ    สำหรับตัวเลือกการปรับขนาดเพิ่มเติม บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิก รูปปุ่ม เพื่อเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ บนแท็บ ขนาด คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อกำหนดขนาด การหมุน หรือมาตราส่วนของแผนภูมิได้ และบนแท็บคุณสมบัติ คุณสามารถระบุให้แผนภูมิย้ายหรือกำหนดขนาดไปกับเซลล์บนแผ่นงานได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 7: บันทึกแผนภูมิเป็นแม่แบบ

ถ้าคุณต้องการสร้างแผนภูมิอื่นที่มีลักษณะเหมือนกับแผนภูมิที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น คุณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นแม่แบบซึ่งคุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนภูมิอื่นๆ ที่คล้ายกันได้

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการบันทึกเป็นแม่แบบ
 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก บันทึกเป็นแม่แบบ

รูป Ribbon

 1. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแม่แบบ

เคล็ดลับ    นอกจากว่าคุณจะระบุโฟลเดอร์อื่นไว้ แฟ้มแม่แบบ (.crtx) จะได้รับการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แผนภูมิ และแม่แบบดังกล่าวจะพร้อมให้ใช้งานได้ภายใต้ แม่แบบ ทั้งในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ (แท็บ แทรก กลุ่ม แผนภูมิ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ) และกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ (แท็บ ออกแบบ กลุ่ม ชนิด เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ)

หมายเหตุ    แม่แบบแผนภูมิมีข้อมูลการจัดรูปแบบแผนภูมิ และจัดเก็บสีที่ใช้งานอยู่เมื่อคุณบันทึกแผนภูมิเป็นแม่แบบ เมื่อคุณใช้แม่แบบแผนภูมิเพื่อสร้างแผนภูมิในสมุดงานอื่น แผนภูมิใหม่จะใช้สีของแม่แบบแผนภูมิ ไม่ใช่สีของชุดรูปแบบเอกสารที่ใช้กับสมุดงานนั้นในปัจจุบัน เมื่อต้องการใช้สีของชุดรูปแบบเอกสารแทนสีของแม่แบบแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่พื้นที่แผนภูมิ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับลักษณะ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s