การทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์

การทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์

 

แฟ้มคือรายการที่มีข้อมูลต่างๆ ตัวอย่างเช่น ข้อความ รูป หรือเพลง เมื่อเปิดแฟ้ม แฟ้มจะมีลักษณะเช่นเดียวกับเอกสารข้อความหรือรูปภาพที่คุณพบเห็นได้บนโต๊ะทำงานหรือในตู้เก็บเอกสาร ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แฟ้มจะแสดงในรูปของไอคอน ซึ่งง่ายที่จะจดจำชนิดของแฟ้มด้วยการดูที่ไอคอน ต่อไปนี้เป็นไอคอนแฟ้มทั่วไปบางส่วน

รูปภาพของไอคอนแฟ้ม
ไอคอนสำหรับแฟ้มบางชนิด

โฟลเดอร์เป็นที่เก็บซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อการเก็บแฟ้ม ถ้าคุณมีแฟ้มกระดาษหลายพันแฟ้มบนโต๊ะทำงานของคุณ การค้นหาแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนทั่วไปมักเก็บเอกสารไว้ในแฟ้มเอกสารภายในตู้เก็บเอกสาร โฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน ต่อไปนี้เป็นไอคอนของโฟลเดอร์ทั่วไปบางส่วน

รูปภาพไอคอนของโฟลเดอร์
โฟลเดอร์เปล่า (ซ้าย); โฟลเดอร์ที่มีแฟ้มต่างๆ (ขวา)

โฟลเดอร์สามารถเก็บโฟลเดอร์อื่นๆ ได้ด้วย โฟลเดอร์ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์ โดยปกติเรียกว่า โฟลเดอร์ย่อย คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยจำนวนมาก และแต่ละโฟลเดอร์ย่อยสามารถเก็บแฟ้มและโฟลเดอร์ย่อยอื่นๆ จำนวนมากได้เช่นกัน

การใช้ไลบรารีเพื่อเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ของคุณ

เมื่อต้องการจัดระเบียบ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ คุณสามารถใช้ไลบรารี ซึ่งเป็นคุณลักษณะใหม่ของ Windows รุ่นนี้ เพื่อเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ และจัดเรียงแฟ้มและโฟลเดอร์ในรูปแบบต่างๆ ต่อไปนี้คือรายการของไลบรารีเริ่มต้นสี่ชนิด และวิธีการใช้ไลบรารีเหล่านี้โดยทั่วไป

 • ไลบรารีเอกสาร ใช้ไลบรารีนี้เพื่อจัดระเบียบและจัดเรียงเอกสารประมวลผลคำ กระดาษคำนวณ งานนำเสนอ และแฟ้มข้อความอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดการเอกสารของคุณ

  ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มที่คุณย้าย คัดลอก หรือบันทึกในไลบรารี ‘เอกสาร’ จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ ‘เอกสารของฉัน’

 • ไลบรารีรูปภาพ ใช้ไลบรารีนี้เพื่อจัดระเบียบและจัดเรียงรูปภาพดิจิทัลของคุณ ไม่ว่าคุณจะได้รูปภาพมาจากกล้อง สแกนเนอร์ หรือในอีเมลที่มาจากบุคคลอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดการรูปภาพของคุณ

  ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มที่คุณย้าย คัดลอก หรือบันทึกใน ‘ไลบรารีรูปภาพ’ จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ ‘รูปภาพของฉัน’

 • ไลบรารีเพลง ใช้ไลบรารีนี้เพื่อจัดระเบียบและจัดเรียงเพลงดิจิทัลของคุณ เช่น เพลงที่คุณริพจากซีดีเพลง หรือเพลงที่คุณดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดการเพลงของคุณ

  ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มที่คุณย้าย คัดลอก หรือบันทึกในไลบรารี ‘เพลง’ จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ ‘เพลงของฉัน’

 • ไลบรารีวิดีโอ ใช้ไลบรารีนี้เพื่อจัดระเบียบและจัดเรียงวิดีโอของคุณ เช่น คลิปจากกล้องดิจิทัลหรือกล้องบันทึกภาพแบบมือถือ หรือแฟ้มวิดีโอที่คุณดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดการวิดีโอของคุณ

  ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มที่คุณย้าย คัดลอก หรือบันทึกในไลบรารี ‘วิดีโอ’ จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ ‘วิดีโอของฉัน’

เมื่อต้องการเปิดไลบรารี ‘เอกสาร’ ‘รูปภาพ’ หรือ ‘เพลง’ ให้คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก เอกสาร รูปภาพ หรือ เพลง
รูปภาพของเมนูเริ่ม
คุณสามารถเปิดไลบรารีทั่วไปได้จากเมนู ‘เริ่ม’

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารี ให้ดูที่ การทำงานกับไลบรารี

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของหน้าต่าง

เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์ หรือไลบรารี คุณจะเห็นโฟลเดอร์หรือไลบรารีในหน้าต่าง ส่วนต่างๆ ของหน้าต่างนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยนำทางคุณไปรอบๆ Windowsหรือช่วยให้คุณทำงานกับแฟ้ม โฟลเดอร์ และไลบรารีได้ง่ายขึ้น ต่อไปนี้คือหน้าต่างทั่วไปและแต่ละส่วนของหน้าต่าง

รูปภาพของโฟลเดอร์ 'เอกสาร'
ส่วนประกอบของหน้าต่าง ใช้สำหรับ

บานหน้าต่างนำทาง

ใช้บานหน้าต่างนำทางเพื่อเข้าถึงไลบรารี โฟลเดอร์ การค้นหาที่บันทึกไว้ และฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด ใช้ส่วน ‘รายการโปรด’ เพื่อเปิดโฟลเดอร์และการค้นหาที่ใช้บ่อย และใช้ส่วน ‘ไลบรารี’ เพื่อเข้าถึงไลบรารีของคุณ คุณยังสามารถขยาย ‘คอมพิวเตอร์’ เพื่อเรียกดูโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยต่างๆ ได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำงานกับบานหน้าต่างนำทาง

ปุ่ม ‘ย้อนกลับ’ และ ‘ไปข้างหน้า’

ใช้ปุ่ม ย้อนกลับ รูปภาพของปุ่ม 'ย้อนกลับ' และปุ่ม ไปข้างหน้า รูปภาพของปุ่ม 'ไปข้างหน้า' นำทางไปยังโฟลเดอร์หรือไลบรารีอื่นๆ ที่คุณเปิดไว้แล้วโดยไม่ต้องปิดหน้าต่างปัจจุบัน ปุ่มเหล่านี้ทำงานร่วมกับแถบที่อยู่ ตัวอย่างเช่น หลังจากใช้แถบที่อยู่เพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์แล้ว คุณสามารถใช้ปุ่ม ‘ย้อนกลับ’ เพื่อกลับไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้าได้

แถบเครื่องมือ

ใช้แถบเครื่องมือเพื่อทำงานทั่วไป เช่น การเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของแฟ้มและโฟลเดอร์ของคุณ การเขียนแฟ้มลงในซีดี หรือการเริ่มการนำเสนอภาพนิ่งจากรูปภาพดิจิทัล ปุ่มบนแถบเครื่องมือจะเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกที่แฟ้มรูปภาพ แถบเครื่องมือจะแสดงปุ่มที่แตกต่างกับปุ่มที่ปรากฏเมื่อคุณคลิกแฟ้มเพลง

แถบที่อยู่

ใช้แถบที่อยู่นำทางไปยังโฟลเดอร์หรือไลบรารีอื่นๆ หรือกลับไปยังโฟลเดอร์หรือไลบรารีก่อนหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำทางโดยใช้แถบที่อยู่

บานหน้าต่างไลบรารี

บานหน้าต่างไลบรารีจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในไลบรารีเท่านั้น (เช่น ไลบรารี ‘เอกสาร’) ใช้บานหน้าต่างไลบรารีเพื่อกำหนดไลบรารีเอง หรือเพื่อจัดเรียงแฟ้มตามคุณสมบัติอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำงานกับไลบรารี

ส่วนหัวของคอลัมน์

ใช้ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนวิธีการจัดระเบียบแฟ้มในรายการแฟ้ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคลิกที่ด้านซ้ายของส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนลำดับการแสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ หรือคุณสามารถคลิกที่ด้านขวาเพื่อกรองแฟ้มในรูปแบบต่างๆ (กรุณาสังเกตว่าส่วนหัวของคอลัมน์จะพร้อมใช้งานเฉพาะในมุมมอง ‘รายละเอียด’ เท่านั้น เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสลับไปยังมุมมอง ‘รายละเอียด’ ให้ดูที่ ‘การดูและการจัดเรียงแฟ้มและโฟลเดอร์’ ในหัวข้อนี้ต่อไป)

รายการแฟ้ม

คือตำแหน่งที่แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์หรือไลบรารีปัจจุบัน ถ้าคุณพิมพ์ลงในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาแฟ้ม จะปรากฏเฉพาะแฟ้มที่ตรงกับมุมมองปัจจุบันของคุณ (รวมทั้งแฟ้มในโฟลเดอร์ย่อย)

กล่องค้นหา

พิมพ์คำหรือวลีในกล่องค้นหาเพื่อค้นหารายการในโฟลเดอร์หรือไลบรารีปัจจุบัน การค้นหาจะเริ่มต้นทันทีที่คุณเริ่มพิมพ์ เช่น หากคุณพิมพ์ “B” แฟ้มทั้งหมดที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร B จะปรากฏในรายการแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

บานหน้าต่างแสดงรายละเอียด

ใช้บานหน้าต่างแสดงรายละเอียดเพื่อดูคุณสมบัติทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มที่เลือกไว้ คุณสมบัติแฟ้มคือข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม เช่น ผู้สร้าง วันที่เปลี่ยนแปลงแฟ้มครั้งล่าสุด และแท็กที่เป็นคำอธิบายซึ่งคุณอาจเพิ่มให้กับแฟ้มได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนคุณสมบัติของแฟ้ม

บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

ใช้บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อดูเนื้อหาของแฟ้มส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกข้อความอีเมล แฟ้มข้อความ หรือรูปภาพ คุณสามารถดูเนื้อหาได้โดยไม่ต้องเปิดแฟ้มในโปรแกรม ถ้าบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกปุ่ม บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง รูปภาพของปุ่มบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ในแถบเครื่องมือเพื่อเปิดใช้งาน

การดูและการจัดเรียงแฟ้มและโฟลเดอร์

เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์หรือไลบรารี คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของแฟ้มในหน้าต่างได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการไอคอนที่ใหญ่ขึ้น (หรือเล็กลง) หรือมุมมองที่ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแฟ้มแต่ละแฟ้ม เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ดังกล่าว ให้ใช้ปุ่ม มุมมอง รูปภาพของปุ่ม 'มุมมอง' ในแถบเครื่องมือ

ในแต่ละครั้งที่คุณคลิกด้านซ้ายของปุ่ม ‘มุมมอง’ จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ด้วยการวนผ่านมุมมองต่างๆ ห้ามุมมอง คือ ‘ไอคอนขนาดใหญ่’ ‘รายการ’ มุมมองที่เรียกว่า ‘รายละเอียด’ ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มในหลายคอลัมน์ มุมมองไอคอนขนาดเล็กที่เรียกว่า ‘เรียงต่อกัน’ และมุมมองที่เรียกว่า ‘เนื้อหา’ ที่แสดงเนื้อหาบางส่วนจากภายในแฟ้ม

ถ้าคุณคลิกลูกศรด้านขวาของปุ่ม ‘มุมมอง’ คุณจะมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น ย้ายตัวเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดไอคอนของแฟ้มและโฟลเดอร์ให้เหมาะสม คุณสามารถดูขนาดไอคอนที่เปลี่ยนแปลงไปขณะที่คุณเลื่อนแถบเลื่อนได้

รูปภาพของรายการ 'มุมมอง'
ตัวเลือกของมุมมอง

ในไลบรารี คุณสามารถไปยังขั้นตอนเพิ่มเติมได้อีกด้วยการจัดเรียงแฟ้มของคุณด้วยวิธีการต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการจัดเรียงแฟ้มในไลบรารี ‘เพลง’ ของคุณตามประเภท (เช่น แจ๊สและคลาสสิก)

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก เพลง
 2. ในบานหน้าต่างไลบรารี (เหนือรายการแฟ้ม) ให้คลิกเมนูถัดจาก จัดเรียงตาม แล้วคลิก ประเภท

การค้นหาแฟ้ม

การค้นหาแฟ้มอาจต้องเรียกดูแฟ้มและโฟลเดอร์ย่อยเป็นร้อยๆ ซึ่งไม่ใช่งานที่ง่ายนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนแฟ้มที่คุณมีและวิธีจัดเรียงแฟ้มเหล่านั้น เมื่อต้องการประหยัดเวลาและแรง ให้ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาแฟ้มของคุณ

รูปภาพของกล่องค้นหา
กล่องค้นหา

กล่องค้นหาอยู่ที่ด้านบนของทุกหน้าต่าง เมื่อต้องการค้นหาแฟ้ม ให้เปิดโฟลเดอร์หรือไลบรารีที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาของคุณ คลิกกล่องค้นหา แล้วเริ่มพิมพ์ กล่องค้นหาจะกรองมุมมองปัจจุบันตามข้อความที่คุณพิมพ์ แฟ้มจะแสดงเป็นผลลัพธ์การค้นหา ถ้าคำที่คุณค้นหาตรงกับชื่อแฟ้ม แท็ก หรือคุณสมบัติอื่นๆ หรือแม้แต่ข้อความที่อยู่ภายในเอกสาร

ถ้าคุณต้องการค้นหาแฟ้มตามคุณสมบัติ (เช่น ชนิดของแฟ้ม) คุณสามารถจำกัดการค้นหาให้แคบลงก่อนเริ่มพิมพ์ ด้วยการคลิกกล่องค้นหา แล้วคลิกคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งใต้กล่องค้นหา ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม ตัวกรองการค้นหา (เช่น “ชนิด”) ในข้อความค้นหาของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากขึ้น

ถ้าคุณไม่เห็นแฟ้มที่คุณกำลังค้นหา คุณสามารถเปลี่ยนขอบเขตการค้นหาทั้งหมดได้ด้วยการคลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ด้านล่างของผลลัพธ์การค้นหานั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหาแฟ้มในไลบรารี ‘เอกสาร’ แต่หาไม่พบ คุณสามารถคลิก ไลบรารี เพื่อขยายการค้นหาไปยังไลบรารีส่วนที่เหลือของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

การคัดลอกและการย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์

บางครั้ง คุณอาจต้องการเปลี่ยนที่เก็บแฟ้มในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องการย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์อื่น ตัวอย่างเช่น คัดลอกแฟ้มไปยังสื่อแบบถอดได้ (เช่น ซีดีหรือการ์ดหน่วยความจำ) เพื่อแบ่งปันให้กับบุคคลอื่น

คนส่วนใหญ่จะคัดลอกและย้ายแฟ้มโดยใช้วิธีที่เรียกว่า ลากแล้วปล่อย เริ่มด้วยการเปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย จากนั้นเปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไปในหน้าต่างอื่น วางตำแหน่งหน้าต่างแบบเคียงข้างกันบนเดสก์ท็อปเพื่อให้คุณสามารถเห็นเนื้อหาของทั้งสองหน้าต่างได้

จากนั้นให้ลากแฟ้มหรือโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์แรกไปยังโฟลเดอร์ที่สอง นั่นคือวิธีที่ใช้กัน

ภาพประกอบแสดงวิธีการลากแฟ้มจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง
เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายแฟ้ม ให้ลากแฟ้มจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง

เมื่อใช้วิธีการลากแล้วปล่อย คุณอาจสังเกตได้ว่าในบางครั้งจะเป็นการคัดลอกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ และในบางครั้งจะเป็นการย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ถ้าคุณลากรายการระหว่างสองโฟลเดอร์ที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์เดียวกัน รายการนั้นจะถูกย้ายเพื่อไม่ให้มีการสร้างสำเนาของแฟ้มหรือโฟลเดอร์เดียวกันในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน ถ้าคุณลากรายการไปยังโฟลเดอร์ที่อยู่ในตำแหน่งอื่น (เช่น ตำแหน่งบนเครือข่าย) หรือไปยังสื่อแบบถอดได้ เช่น ซีดี รายการนั้นจะถูกคัดลอก

 

เคล็ดลับ

 • วิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดเรียงสองหน้าต่างบนเดสก์ท็อปคือการใช้ ‘จัดชิด’ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดเรียงหน้าต่างแบบเคียงข้างกันบนเดสก์ท็อปโดยใช้ Snap

 • ถ้าคุณคัดลอกหรือย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังไลบรารี แฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นจะถูกเก็บไว้ใน ตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้น ของไลบรารี เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้นของไลบรารีเอง ให้ดูที่ การกำหนดไลบรารีเอง

 • อีกวิธีหนึ่งในการคัดลอกหรือย้ายแฟ้มคือ ลากแฟ้มจากรายการแฟ้มไปยังโฟลเดอร์หรือไลบรารีในบานหน้าต่างนำทางเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปิดสองหน้าต่างแยกกัน

 

การสร้างและการลบแฟ้ม

วิธีที่ใช้ส่วนใหญ่ในการสร้างแฟ้มใหม่คือการใช้โปรแกรม เช่น คุณสามารถสร้างเอกสารข้อความในโปรแกรมประมวลผลคำหรือแฟ้มภาพยนตร์ในโปรแกรมแก้ไขภาพวิดีโอได้

บางโปรแกรมจะสร้างแฟ้มทันทีที่คุณเปิดโปรแกรม ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิด WordPad โปรแกรมจะเริ่มต้นด้วยหน้าเปล่า ซึ่งหมายถึงแฟ้มเปล่า (และยังไม่ได้บันทึก) เริ่มพิมพ์ และเมื่อคุณพร้อมที่จะบันทึกงานของคุณ ให้คลิกปุ่ม บันทึก รูปภาพของปุ่ม 'บันทึก' ใน WordPad ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มซึ่งจะช่วยคุณค้นหาแฟ้มนั้นได้อีกในครั้งต่อไป แล้วคลิก บันทึก

ตามค่าเริ่มต้น โปรแกรมส่วนใหญ่จะบันทึกแฟ้มลงในโฟลเดอร์ทั่วไปอย่าง ‘เอกสารของฉัน’ และ ‘รูปภาพของฉัน’ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายขึ้นเมื่อค้นหาแฟ้มต่างๆ ในครั้งถัดไป

เมื่อคุณไม่ต้องการแฟ้มอีกต่อไป คุณสามารถเอาแฟ้มออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เพื่อประหยัดเนื้อที่และไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณเต็มไปด้วยแฟ้มที่คุณไม่ต้องการ เมื่อต้องการลบแฟ้ม ให้เปิดโฟลเดอร์หรือไลบรารีที่มีแฟ้มนั้น แล้วเลือกแฟ้ม กด Delete บนแป้นพิมพ์ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ คลิก ลบแฟ้ม ให้คลิกใช่

เมื่อคุณลบแฟ้ม แฟ้มจะถูกนำไปเก็บชั่วคราวใน ‘ถังรีไซเคิล’ ให้คิดว่า ‘ถังรีไซเคิล’ เป็นจุดนิรภัยที่อนุญาตให้คุณสามารถกู้คืนแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ลบออกไปโดยไม่ตั้งใจได้ ในบางครั้ง คุณควรลบข้อมูลใน ‘ถังรีไซเคิล’ เพื่อนำเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดที่ใช้เก็บแฟ้มที่ไม่ต้องการกลับคืนมา เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่การลบแฟ้มออกจากถังรีไซเคิลอย่างถาวร

การเปิดแฟ้มที่มีอยู่

เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม โดยปกติ แฟ้มจะเปิดในโปรแกรมที่คุณใช้สร้างหรือเปลี่ยนแปลงแฟ้ม ตัวอย่างเช่น แฟ้มข้อความจะเปิดในโปรแกรมประมวลผลคำของคุณ

ถึงกระนั้นก็ใช้ไม่ได้กับทุกกรณี ตัวอย่างเช่น การคลิกสองครั้งที่แฟ้มรูปภาพ โดยทั่วไปแล้วจะเปิดตัวแสดงรูปภาพขึ้นมา เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ คุณต้องใช้โปรแกรมอื่น คลิกขวาที่แฟ้ม คลิก เปิดด้วย แล้วคลิกชื่อของโปรแกรมที่คุณต้องการใช้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s