การย้ายหรือคัดลอกสูตร

การย้ายหรือคัดลอกสูตร

แสดงทั้งหมด

คุณจะต้องทราบว่ามีอะไรที่สามารถเกิดขึ้นกับการอ้างอิงเซลล์ได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นแบบสัมบูรณ์หรือแบบสัมพัทธ์ เมื่อคุณย้ายสูตรด้วยการตัดและวาง หรือคัดลอกสูตรด้วยการคัดลอกและวาง

 • เมื่อคุณย้ายสูตร การอ้างอิงเซลล์ภายในสูตรจะไม่เปลี่ยน ไม่ว่าคุณจะใช้การอ้างอิงเซลล์ชนิดใดก็ตาม
 • เมื่อคุณคัดลอกสูตร การอ้างอิงเซลล์อาจเปลี่ยนได้ตามชนิดของการอ้างอิงเซลล์ที่คุณใช้
คุณต้องการทำสิ่งใด

ย้ายสูตร

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการย้าย
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัด

คุณสามารถย้ายสูตรได้เช่นกันด้วยการลากเส้นขอบของเซลล์ที่ถูกเลือกไปทางซ้ายด้านบนของพื้นที่ของส่วนที่คัดลอก ข้อมูลที่มีอยู่แล้วใดๆ จะถูกแทนที่

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการวางสูตรและการจัดรูปแบบใดๆ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง
  • เมื่อต้องการวางสูตรเท่านั้น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง คลิก วางแบบพิเศษ แล้วคลิก สูตร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

คัดลอกสูตร

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการคัดลอก
 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก
 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการวางสูตรและการจัดรูปแบบใดๆ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง
  • เมื่อต้องการวางเฉพาะสูตรเท่านั้น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ แล้วคลิก สูตร

 หมายเหตุ   คุณสามารถวางเฉพาะผลลัพธ์ของสูตร บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง คลิก วางแบบพิเศษ แล้วคลิกค่า

 1. ตรวจสอบว่าการอ้างอิงเซลล์ในสูตรจะให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ถ้าจำเป็น ให้สลับชนิดของการอ้างอิงโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรเก็บอยู่
 2. ในแถบสูตร แถบสูตร ให้เลือกการอ้างอิงที่คุณต้องการเปลี่ยน
 3. กด F4 เพื่อสลับระหว่างการผสมการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้สรุปวิธีการปรับปรุงชนิดการอ้างอิงถ้าสูตรที่มีการอ้างอิงถูกคัดลอกไปที่สองเซลล์ข้างล่างและสองเซลล์ทางขวา


เมื่อสูตรที่กำลังถูกคัดลอกเป็น ถ้าการอ้างอิงเป็น การอ้างอิงจะเปลี่ยนเป็น
สูตรที่ถูกคัดลอกอยู่ $A$1 (คอลัมน์แบบสัมบูรณ์และแถวแบบสัมบูรณ์) $A$1
  A$1 (คอลัมน์แบบสัมพัทธ์และแถวแบบสัมบูรณ์) C$1
  $A1 (คอลัมน์แบบสัมบูรณ์และแถวแบบสัมพัทธ์) $A3
  A1 (คอลัมน์แบบสัมพัทธ์และแถวแบบสัมพัทธ์) C3

 หมายเหตุ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกันได้โดยใช้จุดจับเติม จุดจับเติม หลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าการอ้างอิงเซลล์ในสูตรให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการในขั้นตอนที่ 4 ให้เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คัดลอก แล้วลากจุดจับเติมให้ครอบคลุมช่วงที่คุณต้องการจะเติม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s