การแทรกและลบเซลล์

การแทรกหรือลบเซลล์ แถว และคอลัมน์

คุณสามารถแทรกเซลล์ว่างด้านบนหรือทางด้านซ้ายของเซลล์ที่ใช้งานอยู่บน แผ่นงาน โดยเลื่อนเซลล์อื่นๆ ในคอลัมน์เดียวกันลงไปทางด้านล่างหรือในเแถวเดียวกันไปทางด้านขวา ในขณะเดียวกัน คุณสามารถแทรกแถวทางด้านบนเหนือแถว และแทรกคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบเซลล์ แถว และคอลัมน์ได้ด้วย

 หมายเหตุ   Microsoft Office Excel 2007 มีแถวหรือคอลัมน์มากกว่าก่อนหน้านี้โดยมีขีดจำกัดใหม่ดังต่อไปนี้คือ กว้าง 18,278 (A ถึง ZZZ) คอลัมน์คูณสูง 1,048,576 แถว

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกเซลล์ว่างในแผ่นงาน

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่ต้องการแทรกลงในเซลล์ใหม่ที่ว่างเปล่า แล้วเลือกเซลล์ให้มีจำนวนเท่าจำนวนเซลล์ที่คุณต้องการแทรก ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกเซลล์ว่าง 5 เซลล์ คุณจะต้องเลือกเซลล์ 5 เซลล์

แสดงวิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แทรก แล้วคลิก แทรกเซลล์

รูป Ribbon ของ Excel

 เคล็ดลับ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาเซลล์ที่เลือก แล้วคลิก แทรก บนเมนูทางลัดได้เช่นกัน

 1. ในกล่องโต้ตอบ แทรก ให้คลิกทิศทางที่คุณต้องการเลื่อนเซลล์ข้างเคียง

 หมายเหตุ 

 • เมื่อคุณแทรกเซลล์ลงบนแผ่นงาน การอ้างอิงทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการแทรกจะปรับตาม ไม่ว่าการอ้างอิงเหล่านี้จะเป็นแบบสัมพัทธ์หรือแบบสัมบูรณ์ การลบเซลล์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ยกเว้นเมื่อเซลล์ที่ลบมีการอ้างอิงถึงสูตรโดยตรง ถ้าคุณต้องการให้การอ้างอิงปรับโดยอัตโนมัติ ควรใช้การอ้างอิงช่วงตามที่เหมาะสมในสูตรของคุณ ซึ่งดีกว่าการระบุแต่ละเซลล์
 • คุณสามารถแทรกเซลล์ที่มีข้อมูลและสูตรด้วยการคัดลอกหรือตัดเซลล์เหล่านี้ ให้คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการวางเซลล์ จากนั้นคลิกแทรกเซลล์ที่คัดลอก หรือ แทรกเซลล์ที่ตัด บนเมนูทางลัด

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการแทรกเซลล์อย่างรวดเร็ว ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเซลล์ จากนั้นกด CTRL+Y
 • ถ้ามีการจัดรูปแบบ คุณสามารถใช้ ตัวเลือกการแทรก รูปปุ่ม เพื่อเลือกวิธีการตั้งค่าการจัดรูปแบบของเซลล์ที่แทรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แทรกแถวว่างในแผ่นงาน

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการแทรกแถวเดียว ให้เลือกแถวหรือเซลล์ในแถวเหนือแถวที่คุณต้องการแทรกแถวใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่ไว้เหนือแถวที่ 5 ให้คลิกเซลล์ในแถวที่ 5
  • เมื่อต้องการแทรกแถวหลายแถว ให้เลือกแถวเหนือแถวที่คุณที่ต้องการแทรกแถว เลือกจำนวนแถวเท่ากับที่คุณต้องการแทรก ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่สามแถว คุณจะต้องเลือกแถวสามแถว
  • เมื่อต้องการแทรกแถวที่ไม่ติดกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแถวที่ไม่ติดกัน

แสดงวิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แทรก แล้วคลิก แทรกคอลัมน์

รูป Ribbon ของ Excel

 เคล็ดลับ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาแถวที่เลือก แล้วคลิก แทรก บนเมนูทางลัดได้เช่นกัน

 หมายเหตุ   เมื่อคุณแทรกแถวบนแผ่นงาน การอ้างอิงทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการแทรกจะปรับตาม ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์หรือแบบสัมบูรณ์ การลบแถวก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ยกเว้นเมื่อเซลล์ที่ลบมีการอ้างอิงถึงสูตรโดยตรง ถ้าคุณต้องการให้การอ้างอิงปรับโดยอัตโนมัติ ควรใช้การอ้างอิงช่วงตามที่เหมาะสมในสูตรของคุณ ซึ่งดีกว่าการระบุแต่ละเซลล์

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการแทรกแถวอย่างรวดเร็ว ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถว แล้วกด CTRL+Y
 • ถ้ามีการจัดรูปแบบ คุณสามารถใช้ ตัวเลือกการแทรก รูปปุ่ม เพื่อเลือกวิธีการตั้งค่าการจัดรูปแบบของแถวที่แทรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แทรกคอลัมน์ในแผ่นงาน

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์เดียว ให้เลือกคอลัมน์หรือเซลล์ในคอลัมน์ที่อยู่ติดกันทางขวาของบริเวณที่คุณต้องการแทรกคอลัมน์ใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ใหม่ไว้ทางซ้ายของคอลัมน์ B ให้คลิกเซลล์ในคอลัมน์ B
  • เมื่อต้องการแทรกหลายคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่อยู่ติดกันทางขวาของบริเวณที่คุณต้องการแทรกคอลัมน์ เลือกจำนวนคอลัมน์เท่ากับที่คุณต้องการแทรก ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ใหม่สามคอลัมน์ คุณจะต้องเลือกคอลัมน์สามคอลัมน์
  • เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ที่อยู่ไม่ติดกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกคอลัมน์ที่ไม่ติดกันกัน

แสดงวิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แทรก แล้วคลิก แทรกคอลัมน์

รูป Ribbon ของ Excel

 เคล็ดลับ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาเซลล์ที่เลือก แล้วคลิก แทรก บนเมนูทางลัดได้เช่นกัน

 หมายเหตุ   เมื่อคุณแทรกคอลัมน์ลงบนแผ่นงานของคุณ การอ้างอิงทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการแทรกจะปรับตาม ไม่ว่าการอ้างอิงเหล่านี้จะเป็นแบบสัมพันธ์หรือสัมบูรณ์ การลบคอลัมน์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ยกเว้นเมื่อเซลล์ที่ลบมีการอ้างอิงถึงสูตรโดยตรง ถ้าคุณต้องการให้การอ้างอิงปรับโดยอัตโนมัติ ควรใช้การอ้างอิงช่วงตามที่เหมาะสมในสูตรของคุณ ซึ่งดีกว่าการระบุแต่ละเซลล์

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการแทรกคอลัมน์อย่างรวดเร็ว ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแทรกคอลัมน์ แล้วกด CTRL+Y
 • ถ้ามีการจัดรูปแบบ คุณสามารถใช้ ตัวเลือกการแทรก รูปปุ่ม เพื่อเลือกวิธีการตั้งค่าการจัดรูปแบบของคอลัมน์ที่แทรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

 1. เลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

แสดงวิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

รูป Ribbon ของ Excel

 • เมื่อต้องการลบเซลล์ที่เลือก ให้คลิกลูกศรถัดจาก ลบ แล้วคลิก ลบเซลล์
 • เมื่อต้องการลบแถวที่เลือก ให้คลิกลูกศรถัดจาก ลบ แล้วคลิก ลบแถวในแผ่นงาน
 • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ที่เลือก ให้คลิกลูกศรถัดจาก ลบ แล้วคลิก ลบคอลัมน์ในแผ่นงาน

 เคล็ดลับ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาส่วนที่เลือกของเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ แล้วคลิก ลบ บนเมนูทางลัด แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการได้อีกด้วย

 1. ถ้าคุณกำลังลบเซลล์หรือช่วงของเซลล์ ในกล่องโต้ตอบ ลบ ให้คลิก เลื่อนเซลล์ไปทางซ้าย เลื่อนเซลล์ขึ้น ทั้งแถว หรือ ทั้งคอลัมน์

ถ้าคุณกำลังลบแถวหรือคอลัมน์ แถวหรือคอลัมน์อื่นๆ จะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนไปทางซ้ายโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ซ้ำอย่างรวดเร็ว ให้เลือกเซลล์ แถวหรือคอลัมน์ถัดไป แล้วกด CTRL+Y
 • ถ้าจำเป็น คุณสามารถคืนค่าข้อมูลที่ลบได้ทันทีหลังจากที่คุณลบ บนเมนู แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก เลิกทำการลบ หรือกด CTRL+Z
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s