การใช้งานแถบริบบอล

การใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานกับโปรแกรม Ribbon

แสดงทั้งหมด

ถ้าคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์แทนเมาส์ โปรแกรมที่ใช้ Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ใน ระบบ Microsoft Office 2007 จะจัดเตรียมแป้นพิมพ์ลัดที่ทำให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เมาส์

คุณต้องการทำสิ่งใด

เข้าถึงคำสั่งด้วยการกดแป้นไม่กี่ครั้ง

แป้นพิมพ์ลัดเป็นวิธีใช้คำสั่งอย่างรวดเร็วด้วยการกดแป้นไม่กี่ครั้ง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ตำแหน่งใดในโปรแกรม ทุกคำสั่งในโปรแกรมที่ใช้ Office Fluent Ribbon สามารถเข้าถึงได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งโดยส่วนใหญ่ได้โดยใช้การกดแป้น 2-4 ครั้ง

  1. กดและปล่อยแป้น ALT

แป้นแนะนำแสดงอยู่เหนือคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานในมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างต่อไปนี้มาจาก Microsoft Office Word

ช คือแท็บหน้าแรก  ดฝ คือกล่องโต้ตอบแบบอักษร

รูปด้านบนนี้คัดลอกมาจากการฝึกอบรมบน Microsoft Office Online

  1. กดตัวอักษรที่แสดงใน แป้นแนะนำบนคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้
  2. คุณอาจเห็นแป้นแนะนำเพิ่มเติมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอักษรที่คุณกด ตัวอย่างเช่น ถ้าแท็บ หน้าแรก ใช้งานอยู่ และคุณกด N แท็บ แทรก จะแสดงพร้อมกับแป้นแนะนำสำหรับกลุ่มในแท็บนั้น
  3. กดอักษรต่อไปจนกว่าคุณจะกดอักษรของคำสั่งหรือตัวเลือกเฉพาะที่คุณต้องการใช้ ในบางกรณี คุณต้องกดอักษรของกลุ่มที่มีคำสั่งก่อน

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการและซ่อนแป้นแนะนำ ให้กดแล้วปล่อยแป้น ALT

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนโฟกัสแป้นพิมพ์โดยไม่ใช้เมาส์

อีกวิธีหนี่งในการใช้แป้นพิมพ์ทำงานกับโปรแกรม Ribbon คือการย้ายโฟกัสระหว่างแท็บและคำสั่งจนกระทั่งคุณพบคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการวิธีบางวิธีเพื่อย้ายโฟกัสแป้นพิมพ์โดยไม่ใช้เมาส์

ทำดังนี้ ให้กด
เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการย้ายกลับไปที่เอกสารและยกเลิกแป้นพิมพ์ลัด ให้กดแป้น ALT หรือแป้น F10 อีกครั้ง
ย้ายไปที่แท็บอื่นของ Ribbon ALT หรือ F10 เพื่อเลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ แล้วกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
ย่อ Ribbon ให้เล็กสุดหรือคืนค่า Ribbon CTRL+F1
แสดง เมนูทางลัด สำหรับคำสั่งที่เลือก SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าต่างแต่ละพื้นที่ต่อไปนี้

  • แท็บที่ใช้งานอยู่่ของ Ribbon
  • แสดงแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง
  • เอกสารของคุณ
F6
ย้ายโฟกัสไปยังคำสั่งใน Ribbon แต่ละคำสั่ง ไปข้างหน้าหรือไปข้างหลัง ALT หรือ F10 แล้วกด TAB หรือ SHIFT+TAB
ย้ายลง ขี้น ซ้าย หรือ ขวา ระหว่างรายการใน Ribbon ลูกศรลง ลูกศรขึ้น ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขวา
เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกใน Ribbon SPACE BAR หรือ ENTER
เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกใน Ribbon SPACE BAR หรือ ENTER
เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมใน Ribbon เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่า ENTER
เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมใน Ribbon และย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร ENTER
รับวิธีใช้เกี่ยวกับคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกใน Ribbon (ถ้าไม่มีหัวข้อวิธีใช้เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่เลือก สารบัญวิธีใช้สำหรับโปรแกรมนั้นจะแสดงแทน) F1
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s